Volodymyr Novosad

Volodymyr Novosad

Starszy specjalista ds. nieruchomości
796 795 018
volodymyr@estatestreet.pl

Moje nieruchomości